حضور ملی پوشان تیم ملی دو و میدانی در شرکت راه و رسم سفر

alt="تورترکیه" حضور ملی پوشان تیم ملی دو و میدانی در شرکت راه و رسم سفر

سجاد مرادی ملی پوش المپیکی و رکوردار دو 800 متر ،امیر مرادی قهرمان 800 متر کشور و حسین کیهانی رکوردار دو 3 هزار متر با مانع با حضور در دفتر راه و رسم سفر پیرامون اسپانسری و برپایی اردوی مراکش با مدیر مجموعه راه و رسم (آقای امیدی)دیدار و گفتگو کردند

موقعیت ما در نقشه

تماس با ما